Contact us

ASAE 2020 SECRETARIAT
c/o Conference Services
Room 412, Wangkezhen Building,
No 5 Yiheyuan Road, Haidian District,
Beijing 100871, China


Tel: 86-10-62767327
Fax: 86-10-62767145

E-mail: asae2020@pku.edu.cn
sansi.yang@ruc.edu.cn
liuyihan@cau.edu.cn

Local Conference Organizing Committee

Local Conference Organizing Committee

 

Co-chairs

Professor Baojian Chen, VicePresident, Peking University

Professor Jikun Huang, President, ASAE; Director of CCAP, Peking University

Professor Xian Xin, Vice President, China Agricultural University

Professor Xinkai Zhu, Vice president, Renmin University

 

Members:

Professor Shenggen Fan, School of Economics and Management, China Agricultural University

Professor Huanguang Qiu, Deputy Dean, School of Agricultural Economics and Rural Development, Renmin University

Associate Professor Yu Sheng, Vice President, ASAE; Deputy Director, China Center for Agricultural Policy (CCAP), Peking University

Professor Wei Si, Dean, School of Economics and Management, China Agricultural University

Professor Zhong Tang,Dean, School of Agricultural Economics and Rural Development, Renmin University

Professor Funing Zhong, Vice Chair of Academic Committee, Nanjing Agricultural University